Kotitalousvähennys

Pihasuutari kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jolloin työn tilaaja on oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä Pihasuutarin tekemistä töistä.

Alla Verohallinnon tietoa asiasta:

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Tavanomainen kotitaloustyö oikeuttaa vähennykseen.

Tavanomaista kotitaloustyötä on muun muassa

 • siivous
 • ruuanlaitto
 • pyykinpesu, silitys ja muu vaatteiden huolto
 • piha-alueen ja puutarhan hoito
 • lumenluonti

Tavanomaista kotitaloustyötä ei ole esimerkiksi seuraavat työt:

 • jätteiden kuljetus
 • likakaivon tyhjennys
 • muutto- tai kuljetuspalvelut
 • vartionti- ja turvapalvelut

Edellytyksenä kotitalousvähennykselle on, että työ tehdään

 • omassa kodissa
 • vapaa-ajan asunnossa
 • vanhempien tai isovanhempien kodissa

Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen riittää.

Omavastuu 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Puolisoiden maksimivähennys yhteensä 4 800 euroa

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä verotuksessa pyytäneet.

Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Vähennysoikeus riippuu siitä maksatko yrittäjän antaman laskun vai palkkaa

Työn tekijä on yrittäjä/yritys

Tarkista aina, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin

Tarkista yrityksen kuuluminen ennakkoperintärekisteriin (www.ytj.fi)

 • yrityksen on sopimuksen tekohetkellä kuuluttava ennakkoperintärekisteriin

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos yritys tai yrittäjä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Vähennyksen voi saada myös palvelusta, jossa ei ole mukana arvonlisäveroa. Tämä koskee muun muassa sosiaalihuollon palveluja ja pienten, arvonlisäverottomien rakennusalan yritysten palveluja.

Kotitalousvähennystä ei saa terveydenhoitopalveluiden arvonlisäverottomasta hoiva- ja hoitotyöstä.

Esimerkki: Maksat ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle työkorvausta siivouksesta 2 000 euroa.

Työstä on vähennyskelpoista 45 % eli 900 euroa (0,45 x 2000 euroa). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 800 euroa (900 euroa – 100 euroa).

Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2 400 euroa. Maksimimäärän saa, kun maksaa yritykselle työn osuudesta noin 5 555 euroa (45 % x 5 555 euroa =  2499,75 euroa – omavastuu 100 euroa = 2399,75 euroa)

Lisää tietoa:

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys